លេខឈ្នះ

សីហនុ 11

រយៈពេល : 3678

25-07-2024

11:00:00 (GMT + 7)

សូមស្វាគមន៍ គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ឆ្នោតខេត្តព្រះសីហនុ។

វាមានរយៈពេលជាង ៥ ឆ្នាំហើយដែលល្បែងឆ្នោតយើងនៅឯក្រុងព្រះសីហនុ វាក៏អនុវត្តច្បាប់ថ្មីការគណនាថ្មីនិងល្បែងថ្មីផងដែរ។ អ្នកអាចជា បានទិញលេខសំណាងរបស់អ្នកពីហាងរបស់យើង ប្រទេសទាំងមូល។ ឆ្នោតនេះមានច្បាប់អាយុដែលអាចទិញបានជាផ្លូវការ ប្រសិនបើអ្នកមានច្រើនជាង 18 (18+) ពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃឆ្នោតនេះ រាល់ថ្ងៃនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សីហនុ។. រីករាយនិងសំណាងល្អ!